Радионице Скупштине

Размена мишљења на тему правда, сведочење, гостољубивост

Генерална скупштина угостиће 15 радионица, од 1. до 2. јуна, усмереним на правду,d сведочење и гостољубивост, у светлу конкретне области рада КЕЦ-а.

Ове радионице су припремила одлазеће Групе за референтне теме и тематске мреже и организације повезане са КЕЦ-ом.

Планира се да радионице окупе по 20 до 50 учесника и да омогуће интерактивнију размену подтема скупштине него што је то случај код пленарних састанака. На радионицама ће се разматрати изазови и достигнућа КЕЦ-а и њен тематски рад од 2013. године и поразговараће се о будућем тематском раду у светлу стратешких циљева КЕЦ-а у наредним годинама, како је то предвиђено чланом 7 став 4 устава КЕЦ-а

Учесници Скупштине су позвани да присуствују радионицама и дају свој допринос. Током процеса регистрације, од учесника се тражило да кажу за које радионице су највише заинтересовани и у складу са тим ће бити распоређени у одговарајуће радионице. Организатори свих радионица ће водити рачуна да максимално искористе искуство учесника.

Чланови Одбора за референтну политику присуствоваће различитим радионицама, тако да дискусије на радионицама могу да буду уткане у документ за референтну политику који ће бити усвојен на Генералној скупштини.

На радионицама ће се истраживати следеће теме:

1. Друштвена неравнотежа у Европи – Сагледавање изазова за наша друштва и наше цркве

2. Како ће сутрадан изгледати тржиште рада? Дискусија на тему дигитализације и начина на који црква види „добар рад”

3. Прогонство хришћана: ситуација у Сирији и Ираку

4. Слобода вероисповести и вере доноси правду за мањинске и већинске заједнице

5. Сведочење о климатским променама – правда за свет који је Бог створио – гостољубље за сва створења

6. Праведан удео у Божијој земљи и њеним богатствима

7. Екуменско заједништво цркава: На који начин је оно данас важно за Конференцију европских цркава?

8. Међуверски рад у светлу миграције у Европи

9. Заштита избеглица као задатак цркава

10. Еклесиологија у време миграције

11. Демократија и популизам: Улога образовања и КЕЦ-а

12. Улога религије у сукобу и у миру

13. Нема мира без правде! Нема правде без мира!

14. Биоетика и развој науке Изазови у будућности

15. Дијалог према члану 17 III ТФЕУ: прилике и изазови

Сазнајте више о радионицама

About cookies

We use cookies for website functionality and to give you a personalized experience on assembly2018.ceceurope.org. By continuing the navigation, you agree.